SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd
STORITVE
VREDNOTENJE PODJETIJ
NAČRT FINANČNEGA
PRESTRUKTURIRANJA
MONITORING
VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
NAČRT POSLOVNEGA
PRESTRUKTURIRANJA
ZDRUŽITVE IN PREVZEMI
VREDNOTENJE OPREME
PRISILNE PORAVNAVE
ISKANJE INVESTITORJEV
VREDNOTENJE NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
SKRBNI PREGLEDI
POSLOVANJA
POSLOVNI NAČRTI
ČRPANJE EVROPSKIH, JAVNIH
IN ZASEBNIH SREDSTEV
NEODVISNI PREGLED
POSLOVANJA ZA BANKE
KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si