SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

ČRPANJE EVROPSKIH, JAVNIH IN ZASEBNIH SREDSTEV

Močna konkurenca, vedno večje zahteve na trgu ter hitre spremembe vodijo organizacije k iskanju dodatnih virov financiranja in stalnemu prilagajanju  pričakovanjem  sofinancerjev tako javnega kot zasebnega sektorja.

 

V družbi KF Finance nudimo pomoč pri identificiranju razvojnih projektov, njihovi pripravi in seveda najpomembnejšem delu to je pravilni izvedbi in dokončanju projektov z doseganjem zastavljenih ciljev in učinkovitem črpanju EU in drugih sredstev. Predvsem pri kandidiranju za sofinanciranje  iz kohezijskih skladov EU je pomembna  identifikacija investicijskih prioritet, ki so lahko podprte s sredstvi iz tega vira. Naša pomoč temelji na poznavanju pričakovanj EU temeljno izraženih v usmeritvah Evropa 2020.

 

Pri identificiranju  mogočega  sofinanciranja tudi z EU sredstvi naše stranke vodimo skozi naslednje faze: 

 

1. Jasna opredelitev poslovnega načrta

2. Priprava predpostavk za opredelitev financiranja 

3. Koordinacija projekta 

 

Sofinanciranje z

EU sredstvi 

Poslovni načrt kot osnova za sprejem     poslovnih odločitev  (realno zastavljen načrt).
 
Svetovanje in/ali priprava predpostavk za opredelitev financiranja in izpolnjevanje zahtevanih ter zastavljenih ciljev.
Pomoč pri pripravi razpisnih obrazcev in drugih dokumentov, 
Stalni kontakt s predstavniki institucije, ki odobrava sredstva,
Preverjanje ustreznosti dokumentacije,
Pomoč pri oddaji idr.

  

 

 

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si