SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

ISKANJE INVESTITORJEV

V okviru iskanja potencialnih investitorjev pokrivamo naslednje kriterije:

  • razumevanje ciljev transakcije, 
  • izvedba usklajenega plana procesa za potrebe zaključitve strateške transakcije, ki bo ustrezala ciljem,
  • identificiranje ciljnih družb, ki ustrezajo strateškim ciljem in namenom,
  • določitev maksimalne cene, ki jo je stranka še pripravljena plačati za ciljno družbo,
  • ocenitev potencialnih “deal break-erjev oz. make-erjev” z vidika prodajalcev,
  • pomoč pri iskanju najbolj privlačne in učinkovite transakcijske strukture s posebno pozornostjo na davčnem vidiku.

1. Priprava 

2. Aktivno iskanje

3. Definiranje transakcije

4. Pogajanja in zaključek

 

Zaključek transakcije, integracija po združitvi

 

Definiranje poslovne strategije ter kriterije prevzema

Identificiranje potencialnih ciljnih podjetij in izbira prioritetnih ciljnih podjetij

 

 

 

Kontaktiranje ciljnih podjetij z namenom ocenitve interesa

Predstavitveni sestanek svetovalca in tarče

Preliminarni skrbni pregled in ugotovitev intervala vrednosti

Podpis sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA)

 

Dodatni razgovori z lastniki tarče

Definiranje strukture transakcije

Nezavezujoča ponudba in pismo o nameri (LOI)

Podpis pisma o nameri

 

 

Detajlnejši skrbni pregled

Zaključna pogajanja o pogojih transakcije

Podpis končne pogodbe

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si