SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA

Finančno prestrukturiranje podjetij je ukrep, h kateremu morajo pristopiti podjetja, ki imajo bodisi likvidnostne težave bodisi so prezadolžena in morajo najti načine za zmanjšanje višine svojih obveznosti.

Ukrepi finančnega prestrukturiranja lahko vključujejo ukrepe prostovoljne poravnave (reprogrami dolgov, nižanje obrestnih mer, odpisi ali konverzija dolga), v bolj kritičnih situacijah pa se reševanje prezadolženosti izvaja s postopki v okviru insolvenčne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

 

Ne glede na način reševanja je osnova za dosego dolgoročno vzdržne rešitve za podjetje priprava načrta finančnega prestrukturiranja. Slednji mora vsebovati:

  • oceno možnosti dezinvestiranja,
  • oceno potreb po dodatnemu financiranju (kratkoročna likvidnost),
  • oceno prostega denarnega toka za obresti in glavnice,
  • projekcije BS in IPI,
  • pripravo predlogov za banke (dinamika plačil, dodatni kriteriji, drugi bančni produkti),
  • možne scenariji, če ni dogovora z bankami,
  • v okviru priprave načrtov finančnega prestrukturiranja poleg izdelave načrta strankam nudimo tudi podporo pri pogajanjih z upniki ter spremljanje in vodenje celotnega postopka do zaključka transakcije.

1. Celovita analiza 

2. Analiza poslovnih funkcij

3. Ukrepi prestrukturiranja

4. Projekcije poslovanja

 

Načrt finančnega prestrukturiranja

 

Predstavitev družbe

Predstavitev dejavnosti

Finančna analiza

 

 

Organizacija in kadri

Prodaja in marketing

Nabava

Tehnologija in proizvodnja

 

Poslovni ukrepi

Finančni ukrepi

 

 

Projekcije izkaza poslovnega izida 

Projekcije bilance stanje

Projekcije denarnih tokov

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si