SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

NAČRT POSLOVNEGA PRESTRUKTURIRANJA

Poslovno prestrukturiranje podjetij je ukrep, h kateremu morajo pristopiti podjetja, ki so zaradi različnih razlogov v poslovnih in finančnih težavah, ali pa se morajo prestrukturirati zaradi spremembe poslovnega modela, širitve, povezovanja s strateškim partnerjem ipd.

 

V okviru priprave poslovnega prestrukturiranja je ključno opraviti dobro diagnostiko obstoječega stanja v družbi, kar vključuje:

  • pregled trenutnega finančnega položaja podjetja,
  • pregled organiziranosti poslovnih funkcij in razpoložljivosti resursov, vključno z benchmarking analizo,
  • pregled uspešnosti doseganja načrtov podjetja v preteklosti in ugotavljanje ključnih razlogov za nastop težav pri poslovanju,
  • analizo prodajnih trgov,
  • analizo nabavnih trgov.

 

Skupaj s specialisti iz različnih panog oblikujemo projektne skupine, ki pripravijo, vodijo in izvedejo postopke prestrukturiranja gospodarskih družb, svetujejo pri kriznem vodenju družb ter pri povezovanju s strateškimi partnerji.

 

1. Celovita analiza obstoječega poslovanja in stanja družbe 

2. Identifikacija prihrankov in predlog ukrepov

3. Izvajanje ukrepov prestrukturiranja

 

Načrt poslovnega prestrukturiranja

 

Izvedba neodvisnega pregleda poslovanja družbe (IBR)

Analiza vzrokov za obstoječ položaj družbe

Pregled trenutne organiziranosti družbe

 

Programsko prestrukturiranje

Kadrovsko prestrukturiranje

Tehnološko prestrukturiranje

Organizacijsko prestrukturiranje

Dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in nestrateških naložb

 

Spremljanje rezultatov izvajanja ukrepov

Upravljanje družbe v času prestrukturiranja

Svetovanje pri izvajanju ukrepov

Usklajevanje interesov različnih interesnih skupin

Podpora pri prodaji premoženja

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si