SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

NEODVISNI PREGLED POSLOVANJA ZA BANKE

Z neodvisnim pregledom poslovanja zagotavljamo posojilodajalcem (oziroma drugim strankam) neodvisne svetovalne storitve v zvezi:

  • odločitvami o odobritvi posojila komitentu (pregled poslovanja morebitnega posojilojemalca pred odobritvijo posojila),
  • odločitvami v zvezi z ukrepi, povezanimi z že danimi posojili komitentom, ki se znajdejo v finančnih težavah (pregled poslovanja obstoječega posojilojemalca).

 

1. Hitra ocena poslovanja 

2. Diagnostični pregled

3. Pregled postavk projekcij

 

 

 

Ocena kratkoročnih denarnih tokov

Identifikacija ključnih vprašanj

Planiranje procesa IBR

Pregled preteklih rezultatov

Zbiranje podatkov in intervjuji

Razgovori s poslovodstvom

Testiranje ključnih predpostavk o projekcijah

Mnenje o projekcijah

 

 

 

 

4. Analiza scenarijev

5. Strateške opcije

6. Rezultat

 

Neodvisni pregled poslovanja za banke (IBR)

 

Analiza občutljivosti

Ocena potreb po novem financiranju

Krizni načrt

 

Ovrednotenje možnosti za posojilodajalca in predlogi

 

Pisno poročilo

Predstavitev izsledkov in nadaljnja podpora posojilodajalcu

 

 

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si