SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

PRISILNE PORAVNAVE

Prisilna poravnava je eden izmed insolvenčnih postopkov v okviru ZFPPIPP, ki je podlaga za finančno prestrukturiranje insolvenčnih podjetij z namenom doseči pogoje, da bo podjetje postalo dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobno. Zakon podjetjem nudi številne možnosti prestrukturiranja s pomočjo prisilne poravnave (od poenostavljene PP, do PP s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev, navadnih finančnih terjatev, izčlenitvijo oziroma kombinacijo le-teh). Dobro poznavanje vseh možnosti, hkrati pa posledic, ki jih posamezna izmed teh možnosti pomeni za podjetje, upnike in lastnike, je ključno pri oblikovanju predloga prisilne poravnave, ki bo hkrati primeren za podjetje in sprejemljiv za upnike.

V okviru postopka prisilne poravnave lahko nudimo različne posamične storitve, ali pa celoten komplet vseh storitev, ki jih potrebujete za pripravo predloga, začetek postopka in uspešno izpeljavo prisilne poravnave. 

 

Naše storitve vključujejo:

  • koordinacijo dela in pripravo popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave,
  • pripravo načrta finančnega prestrukturiranja,
  • pripravo vseh ocen vrednosti, ki jih podjetje potrebuje,
  • poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu načrta finančnega prestrukturiranja,
  • koordinacijo z upniki, predstavitve, morebitne spremembe NFP ipd.
KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si