SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

SKRBNI PREGLEDI POSLOVANJA

Skrbni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovno finančnih procesih in pravnem statusu družbe, katere delež oziroma delnice so predmet nakupa/prodaje, z namenom, da:

  • omogoči kupcu/prodajalcu podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe,
  • zagotovi identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem kupcu/prodajalcu omogoči, da presodi o primernosti    nakupne/prodajne cene ter v kupoprodajne pogodbe vgradi ustrezne zaveze glede predmeta prodaje,
  • zagotovi informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo vrednotenja,
  • omogoči kupcu, da se ustrezno pripravi na integracijo družbe po izvedenem nakupu.

 

V podjetju izvajamo finančni skrbni pregled, v sodelovanju s poslovnimi partnerji pa zagotovimo tudi izvedbo pravnega in davčnega pregleda. Skrbni pregled praviloma zajema:

  • finančni skrbni pregled: pregled finančnih izkazov, bruto bilanc in ostalih računovodskih evidenc družbe z namenom ugotovitve poštenega prikaza finančnega položaja družbe,
  • pravni skrbni pregled: obsega pregled statutarne dokumentacije družbe in sklenjenih pogodb, zlasti družbene pogodbe, pogodb o financiranju, pogodb o zaposlitvi, zmeljiškoknjižnih zadev idr.,
  • davčni skrbni pregled: pregled davčnih obveznosti in vprašanj iz področja DDV, DDPO, NUSZ, dohodnine ter opredelitev morebitnih tveganj.
KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si