SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

VREDNOTENJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

V okviru vrednotenja neopredmetenih osnovnih sredstev najpogosteje ocenjujemo vrednost blagovnih znamk, patentov in liste strank.

Poročila so pripravljena po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. Vrednotenja pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Pri oceni vrednosti uporabljamo predvsem metode, ki temeljijo na donosu (pravica do nadomestila za uporabo; metoda presežnih donosov) in tržnih primerjavah. Podatkovno osnovo nam predstavljajo mednarodne baze podatkov, kot so RoyaltySource in ktMine.

 

Vrednotenja opravljamo za različne namene:

  • računovodsko poročanje,
  • nakupi/prodaje,
  • določitev licenčnin,
  • davčne potrebe idr.

 

 

1. Opredelitev ključnih podatkov 

2. Analiza blagovne znamke in trga

3. Izvedba ocene vrednosti podjetja

 

Poročilo o vrednosti

blagovne znamke

 

Sestanek z naročnikom

Seznanitev z dokumentacijo

Namen ocenjevanja

Podlaga vrednosti

Datum vrednosti

 

Analiza makroekonomskega okolja

Analiza razmer v dejavnosti

Predstavitev blagovne znamke in poslovanja

SWOT analiza

 

Izbor najprimernejše metode ocenjevanja

Izdelava osnutka cenitvenega poročila

Predstavitev končnih sklepov naročniku

Izdelava končnega poročila

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si