SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Poročila so pripravljena po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti ter so priznana s strani bank, davčne uprave, revizorjev, sodišč idr. Vrednotenja pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Imamo dostop do različnih podatkovnih baz, ki se uporabljajo za potrebe ocenjevanja nepremičnin (podatkovne baze DURS, GURS, Mergermarket, Thomson Deals).

 

Ocenjevanja vrednosti nepremičnin opravljamo za različne namene:

  • hipoteke in leasing posle,
  • računovodsko poročanje,
  • določitev vrednosti stvarnih vložkov,
  • ocena likvidacijske vrednosti pri likvidacijah in stečajih idr.

 

1. Identifikacija nepremičnine

2. Analiza nepremičnine in trga

3. Izvedba ocene vrednosti nepremičnine

 

Poročilo o vrednosti

nepremičnine

 

 Opredelitev predmeta ocenjevanja

 Ogled nepremičnine

 

 

Analiza lastnosti ocenjevane nepremičnine

Analiza trga s primerljivimi nepremičninami in analiza drugih dejavnikov, ki vplivajo na ocenjevanje

 

Izbor najprimernejše metode ocenjevanja

Izdelava osnutka cenitvenega poročila

Predstavitev končnih sklepov naročniku

Izdelava končnega poročila

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si