SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

VREDNOTENJE OPREME

Vrednotenje opreme je aktualno, kadar podjetja razpolagajo s poslovno nepotrebnim premoženjem, ali pri vrednotenju likvidacijske oz. stečajne vrednosti podjetja. Prav tako morajo podjetja v primeru znamenja slabitve preveriti vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

Vrednotenje opreme v sodelovanju s pooblaščenimi ocenjevalci pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

 

Cenitve izvajamo za različne namene:

  • hipoteke in leasing posle,
  • računovodsko poročanje,
  • določitev vrednosti stvarnih vložkov,
  • ocena likvidacijske vrednosti pri likvidacijah in stečajih idr.

 

1. Opredelitev ključnih podatkov

2. Analiza opreme in trga

3. Izvedba ocene vrednosti  opreme

 

Poročilo o vrednosti

strojev in opreme

 

Identifikacija premičnine in premoženjske pravice

Namen ocenjevanja

Podlaga vrednosti 

Datum vrednosti

 

Ogledi opreme in analize

Ugotovitev nadomestitvenih vrednosti/ reproducijskih stroškov, pridobitev podatkov o primerljivih premičninah

Podatki sekundarnega trga

Izbor najprimernejše metode ocenjevanja

Obravnava dejstev, ki temeljijo na načelih vrednotenja

Izdelava osnutka cenitvenega poročila

Predstavitev končnih sklepov naročniku

Izdelava končnega poročila

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si