SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

VREDNOTENJE PODJETIJ

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetij, posameznih poslovnih enot ali dejavnosti. Ekipa pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij pripravlja poročila v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, kar je primerno za uporabo za različne namene (davčni nameni, revizije, statusna preoblikovanja,...).

Pri vrednotenju podjetij uporabljamo sodobne metode ocenjevanja vrednosti (kot so metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, metoda primerljivih borznih podjetij, metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti), kar je odvisno od namena in predmeta ocenjevanja.

Vrednotenja temeljijo na najnovejših teoretičnih dognanjih in praktičnih izkušnjah s tega področja, pri izvajanju vrednotenj pa se opiramo na ažurne mednarodne baze podatkov (Capital IQ, Bloomberg, Reuters idr.).

 

Vrednotenje podjetij izvajamo za različne namene, kot so:

  • računovodsko poročanje,
  • nakupi/prodaje podjetij,
  • združitve/prevzemi,
  • iztisnitve manjšinskih delničarjev,
  • davčne potrebe idr.

 

 

1. Opredelitev ključnih podatkov 

2. Analiza podjetja in trga

3. Izvedba ocene vrednosti podjetja

 

Poročilo o vrednosti

podjetja

 

 Sestanek z naročnikom

 Seznanitev z dokumentacijo

 Namen ocenjevanja

 Podlaga vrednosti

 Datum vrednosti
 

Analiza makroekonomskega okolja

Analiza razmer v dejavnosti

Predstavitev družbe

Finančna analiza preteklega poslovanja

SWOT analiza podjetja 

 

Izbor najprimernejše metode ocenjevanja

Izdelava osnutka cenitvenega poročila

Predstavitev končnih sklepov naročniku

Izdelava končnega poročila

 

  

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si